Driva trafik till hemsidan

För att lyckas med att driva trafik till hemsidan krävs att man redan i struktur och designfasen tänker rätt. Vilket typ av innehåll attraherar och engagerar besökarna och i vilka kanaler finns målgrupperna? En stor del som många missar är hur viktigt det är med bra kod för att hemsidan ska prestera bra hos sökmotorerna. Vi bygger alla våra hemsidor i världens största och mest sökmotoranpassade CMS, WordPress.

När koden är bra krävs det största jobbet, att skapa rätt innehåll för rätt besökare - få dina kunder att vilja stanna på hemsida och konvertera, eller komma tillbaka. Det är också viktigt att hemsidan är uppdaterad kontinuerligt då sökmotorerna även rankar efter hur färskt information ni visar.

För att veta om man lyckas eller inte krävs att man har koll på sin statistik, våra kunder blir alltid erbjudna löpande statistik, men förbättringsförslag på hur man ytterligare skulle kunna driva trafik till hemsidan.

Mätbarhet är den viktigaste delen i digital marknadsföring, där man verkligen slår traditionell annonsering på fingrarna. Man kan när som helst se statistik över sina annonser och hur väl de presterar baserat på uppsatta mål. Det innebär att man löpande på ett kraftfullt och effektivt sätt kan genomföra analyser och mätningar som förbättrar framtida annonsering.

Driva trafik till hemsidan genom Sökmotorer

Sökmotormarknadsföring (SEM)

Sökmotormarknadsföring eller Search Engine Marketing (SEM) är enkelt förklarat marknadsföring via betalda annonser som syns i sökresultatet i en sökmotor. Vi hjälper våra kunder att skapa attraktiva betalannonser där kunderna letar efter kundens tjänster eller produkter - precis när dom är köpsugna.

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering eller Search Engine Optimization (SEO) handlar om att din webbplats ska komma så högt upp som möjligt i resultatet när användare söker på vissa ord eller termer i en sökmotor. Att lyckas här kräver en kombination av teknik och långsiktigt arbete. Här är vi som bäst, vi stöttar er löpande med förslag till förbättringar som är baserade på data, vi mäter allt.

Driva trafik till hemsidan via sociala medier

Med vår erfarenhet inom social media så vet vi vad som gör att kunden blir engagerad. Jobbar man i flera digitala kanaler är det viktigt att utnyttja dess synergieffekter på rätt sätt. En riktigt omtyckt film i sociala medier som länkar in till hemsidan kan vara en riktigt bra faktor när man vill öka den relevanta trafiken till sin hemsida.