Strategi tar dig till nästa nivå

Nu är vi inne på den större helheten. Du kommer till oss redan på idéstadiet och tillsammans följer vi din resa hela vägen. Fokus ligger alltid på ROI (return of investment) och på att stärka ditt varumärke med en tydlig strategi.

Visionen

Det viktigaste med din strategi är att vi lär känna varandra, ordentligt. Du anförtror dig till oss, under sekretess förstås, så att alla pusselbitar hamnar där dom ska. Du behöver också ha stora delar av din vision klar för att vi ska hitta långsiktigheten i samarbetet. För en lyckad marknadsföringsstrategi är det viktigare för oss att veta hur dina mål ser ut tre år framåt i tiden än om din hemsida ska vara gul eller blå.

Workshop

Din nya strategi börjar alltid hos oss under en dag med en lättsam workshop. Kreativitet, lyhördhet och öppen dialog är några punkter vi vill ska finnas på agendan. Efter dagen har vi tillsammans kommit fram till mål, lösningar, tidsplaner, arbetsfördelning, utmaningar och budget.

Budget för att lyckas

Något vi rekommenderar är att du också budgeterar för löpande uppdateringar och optimeringar eftersom målbilder och kunskap med största sannolikhet kommer att förändras under resans gång. Tillsammans bygger vi ditt varumärke genom en lyckad marknadsföringsstrategi.

Låt oss visa vad vi går för.

Kunder vi hjälpt med strategi:

Läs mer om våra tjänster: