Webbstrategi

Grunden i en riktigt bra webbstrategi är att lär känna sina olika kundgrupper, vad är målgruppens behov, vad har den för beteende och drivkrafter som gör att ett köpbeslut tas? Lär dig detta och vi garanterar att webbplatsen kommer att konvertera på rätt sätt. Vilka söktermer använder de olika målgrupperna för att hitta de olika tjänsterna är en svår fråga, men det finns många knep till att hitta dem mest värdefulla sökorden till sin hemsida.

Statistik och research är viktigt inför en bra webbstrategi

Genom statistik och research får vi tillsammans en ganska bra bild av vad företagets kunder söker efter och hur deras surfbeteende ser ut. När vi vet allt detta är det mycket tydligare vilken strategi man kan använda under webbprojektet. Vi vet vilken information som är viktig att lyfta upp på landningssidan och vi vet vilka sidor som behövs för att förmedla den information som krävs för att kunden ska kontakta er. Visst kan man chansa också, men visst låter det här smartare? Det här är såklart svårt att ta reda på själv och med vår erfarenhet inom många olika branscher så erbjuder vi vår hjälp till rätt webbstrategi.

Vi ställer frågor, lyssnar på er erfarenhet och definierar de olika målen. Även hur vi skall mäta oss fram till rätt data för att veta om vi nått målet. Vi vill förstå kundens affär och vi vill veta vart ni vill med företaget, mycket av detta ligger till grund för strategin på webbsidan. Tänk på att hemsidan är ansiktet utåt, så en hemsida som direkt speglar era värderingar är oerhört viktig.

Följ upp en webbstrategi

En annan viktig del oavsett om det gäller marknadsstrategier eller webbstrategi är att den hela tiden följs upp, efterlevs och förbättras när det behövs. En hemsida måste vara levande, inte statisk. Ta hjälp av vår byrå när du skall ta fram en webbstrategi, vi lovar att vi gör vårt bästa för att ditt företag ska lyckas.